سوالات پر تکرار

انجمن کم درآمدان گم نام ایران

انجمن کم درآمدان گمنام انجمنی متشکل از زنان و مردانی است که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر سهیم می شوند تا بتوانند مشکل مشترکشان را حل و به یکدیگر کمک کنند تا از کم درآمدی بهبود یابند.
اساس انجمن بر گرفته شده از انجمن الکلی های گمنام و بر پایه 12 قدم و 12 سنت بنا شده است و شعار برنامه فراوانی، آزادی، آرامش و کامیابی می باشد.

اعضای UA  بصورت فردی و با یاران عملکردی و گروه های پشتیبان شان از حمایت و نیروی انجمن دوازده قدمی و نیز ابزار های دیگر بهره می برند تا قابلیت های خود را بهتر عملی سازند و زندگی خود را بر اساس پاسگزاری و آرامش پایه ریزی کنند.

آیا شما کم درآمد هستید ؟

برای اینکه بدانید آیا شما هم یک کم درآمد هستید لازم است به چند سوال پاسخ دهید .اگر به شش سوال یا بیشتر این سوالات جواب “بله” دهید،ما باور داریم که انجمن کم درآمدان گمنام می‌تواند به شما کمک کند.

آموزش فری کنفرانس

free conferencecall

آموزش ثبت زمان

نرم افزار atime logger

Previous slide
Next slide

کم درآمدی به روایت تصویر

Previous slide
Next slide

شماره خدمتگزار وب سایت و آدرس جلسات انجمن کم درآمدان گمنام
09157177131